Hur hög altan får man bygga utan bygglov?

Du kan faktiskt bygga en altan utan bygglov, men det finns några regler som du måste följa innan du kan börja bygga utan bygglov. Du får bygga en altan som är högst 1,8 meter utan bygglov, men sedan finns det några andra saker som du måste ta hänsyn till och det ska vi gå igenom i den här artikeln.

Regler för att bygga altan utan bygglov

När du ska bygga en altan utan bygglov så finns det en del regler som du måste veta om. Det är inte bara att börja bygga hur du vill och vart du vill. För det första så måste du tänka på höjden på din altan. Altanens höjd får endast vara 1,8 meter hög om du vill bygga den utan bygglov. Altanen måste också byggas inom 3,6 meter från ditt hus som du bor i. Altanen måste också byggas och vara placerad minst 4,5 meter ifrån tomtgränsen. Området som du bor i får inte vara kulturhistoriskt, miljömässigt, konstnärligt perspektiv eller historiskt om du ska bygga en altan utan att ha något bygglov. Om det inte är något speciellt med området som du bor på och din altan inte kommer att vara högre än 1,8 meter, byggas inom 3,6 meter från ditt hus och minst 4,5 meter från din tomtgräns så får du bygga din altan helt utan bygglov.

Om din altan strider mot kraven för hur man får bygga utan bygglov

Du kanske vill bygga en altan som är högre än 1,8 meter och längre än 3,6 meter från ditt hus och kanske närmare tomtgränsen än 4,5 meter? Då måste du prata med din kommun och fråga vad som gäller där just du bor. Ibland kan du behöva göra en anmälan och ha ett bygglov för att få bygga altanen, men i vissa fall behöver du inte göra varken en anmälan eller ha ett bygglov för att få bygga. Om du planerar att bygga din altan närmare tomtgränsen än 4,5 meter så är det bra att prata med din granne och höra om det är okej att du bygger närmare än så. Om du inte pratar med din granne först så finns det risk att det blir konflikter er emellan.

Om du vill bygga en altan till något annat hus på gården än ditt bostadshus

Du kanske går i tankarna på bygga en altan som inte sitter ihop med det hus som du bor i? Då finns det några saker som du bör tänka på. Det är väldigt viktigt att du frågar din kommun om vad som gäller där du bor. Du kan behöva ha bygglov eller en anmälan för att få bygga en altan som inte sitter ihop med ditt bostadshus. Det gäller även fast altanen du ska bygga kommer att vara lägre än 1,8 meter och om storleken på altanen är mindre än kraven. En altan som du bygger på till exempel ditt garage eller på något annat ställe av gården måste alltid följa områdesbestämmelserna eller detaljplanen som gäller för det område som du bor i. Det gäller även om du har en anmälan, ett bygglov eller inget av dem.

Bygga en altan som inte sitter ihop med något hus på tomten

Om du ska bygga en altan som är fristående så kommer du oftast att behöva ha ett bygglov. Därför är det bra om du pratar med din kommun innan du börjar bygga din altan. Om du ska bygga en fristående altan som är hög så kan det i vissa fall krävas ett bygglov som nybyggnad. Om det är en altan som byggs i marknivå så behöver du oftast inte ha något bygglov för att få bygga. Men det är alltid bra att oavsett storleken och höjden, rådfråga din kommun om vad som gäller där du bor.

Sammanfattning

Om du ska bygga en altan så finns det några saker som kan vara bra att tänka på. För att få bygga en altan utan ett bygglov så får altanen inte vara högre än 1,8 meter. Altanen får inte heller vara längre än 3,6 meter från ditt hus och altanen får inte vara närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Även om man inte tänkt bygga en altan som är högre än 1,8 meter, inte längre än 3,6 meter från ditt hus och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter, så kan det ändå vara bra att rådfråga din kommun om vad som gäller där just du bor.

Källor
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/
https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/nya-reglerna-bygg-din-dromaltan-utan-bygglov/

Lämna en kommentar