Hur mycket cement går det åt till 1m3?

Cement och betong är det många som blandar ihop. Betong är det färdiga material som är det som stelnar. Cement är det som behövs för att göra betong och alltså inte färdigt material. För att få betong behöver du blanda upp cementen med vatten, stenkross och sand.

Detta görs enklast i en blandare men det är också möjligt att göra det för hand i en hink men det tar då längre tid och tar en hel del muskelstyrka så om du ska använda mycket cement så är en blandare att rekommendera.

Det kan vara svårt att räkna exakt på hur mycket betong som går åt till det färdiga bygget. För att få en kubik betong så behövs det ungefär 17 säckar cement. Varje säck räknas då som 25 kilo cement då det är den absolut vanligaste storleken.

Cement är ett bindemedel

Så nu vet vi att det är skillnad på betong och cement och att det krävs cement för att skapa betong. Så vad är då cement? Cement är ett bindemedel som stelnar vid kontakt med vatten. Det är tillverkat av kalksten och lera som har hettats upp till nära 1500 grader för att få sin konsistens.

Cement är en otroligt viktig byggsten i byggarbeten och används flitigt världen över. Betong räknas ofta som världens viktigaste byggmaterial och cement är som vi nu fått lära oss en av komponenterna i betong. Betong och cement är relativt billigt, lätt att tillverka och lätt att arbeta med.

Nära 200 år gammal uppfinning

Cement är inte nytt utan det har funnits i Sverige och världen i nära 200 år. Beroende på definition så går det att säga att redan romarna och grekerna hade cement för över 1000 år sedan. Deras cement var mer porös och inte lika hållbar dock och därför är det vanligaste att härleda dagens cement till 1820-talets England.

Då skapades det som vi idag kallar cement. Först ut i Sverige att tillverka cement var Lomma Cementfabrik på 1870-talet. Det är svårt att tänka sig ett samhälle idag utan cement och betong. Det finns överallt. Järnvägar behöver betong för att ligga säkert. Hus och andra byggnader blir både tåliga och billiga att bygga och så vidare. Vi har cementens uppfinnare att tacka för mycket.

De största tillverkarna

De länder som är de största tillverkarna av cement är också ofta de mest folkrika länderna. USA, Kina och Indien ligger i topp för tillverkning av cement. Det är med stor sannolikhet för att de ska kunna fortsätta att utveckla sin infrastruktur och bygga hus till alla sina invånare.

Olika sorters cement och betong

Det finns flera olika sorters cement beroende på vad det ska användas till. Det beror på vad det ska användas till såklart. Vilka väderförhållanden ska den klara? Ska det vara i vatten eller på en torr plats och så vidare.

För att veta hur hållbar betongen är så finns det ett viktigt begrepp att kunna och det begreppet är vct. Det står för Vatten-Cement-Talet och anger som det låter hur mycket vatten det finns i cementen. Det går att säga att ju mer vatten som finns i produkten desto lägre är hållfastheten. Är det inte så mycket vatten så kommer betongen att klara större påfrestningar.

Armeringsjärnen är till för att stärka betongen

Har du gått förbi en byggarbetsplats så har du säkert sätt att det ofta sticker ut armeringsjärn ur betongen. Kanske har du då också undrat varför det är så. Det är för att betongen ska bli mer flexibel och kunna ta emot påfrestningar från flera olika håll.

Utan armeringsjärnen så blir det ett stort betongblock och väldigt känsligt för tryck. När betongen är armerad så finns det mer saker för betongen att “hålla sig fast i” och resultatet är ett mer hållbart betongblock. Betong är ett tungt material när det har stelnat och därför blir varje liten förändring en stor påfrestning på betongblocket. Beroende på hur mycket vatten det finns i blandningen så väger betong mellan 2.3 och 2.5 ton per kubikmeter.

Cement och betong ska alltså inte blandas ihop. Cement behövs för att skapa betong och det är den färdiga produkten som används frekvent för att bygga hållbara konstruktioner.

Lämna en kommentar