Vilka skyldigheter har hyresvärden vid renovering?

Hyresvärden kan enligt lag göra vissa renoveringar som att måla om, slipa parkettgolv eller byta vitvaror utan att först fråga hyresgästen. Om åtgärderna däremot anses höja standarden på bostaden krävs ett medgivande från hyresgästen. Vad som anses höja standarden på en bostad och vad som är sedvanligt underhåll är en snårig djungel. Som exempel på vad som brukar anses höja standarden på en bostad räknas inglasning av balkonger, att sätta in egen tvättmaskin i en lägenhet som tidigare saknat detta, installation av centraldammsugare, upprustning av kök och badrum.

Skillnaden på standardhöjande och sedvanligt underhåll

När det gäller upprustning av kök och badrum räcker det inte bara med att skåpluckorna målas om eller att golvet får en ny matta. Isåfall ses det som sedvanligt underhåll. Om istället skåpstommarna byts ut, golvmattan byts mot parkett eller om ett badrum som tidigare haft matta på väggarna kaklas räknas detta som standardhöjande åtgärder och brukar även åtföljas av en hyreshöjning.

Normalt brukar en lägenhet behöva fräschas upp med 12-15 års mellanrum. Hyresvärden kan då måla om eller slipa golvet utan att det kostar något extra för hyresgästen.

Exempel på sådant som hyresvärden ska stå för utan att höja hyran:

  • Stambyte
  • Slipning av parkettgolv
  • Måla väggar och tak
  • Målning av snickerier
  • Byte av produkt till liknande, till exempel en gammal spis som ersätts med en likvärdig ny
  • Byte av plastmatta

Åtgärder som höjer hyran med mindre än 100 kronor kan hyresvärden också göra utan att fråga om lov. Underhåll och åtgärder utan hyreshöjning går också bra, förutsatt att det inte blir stora väsentliga förändringar av lägenheten.

Hyresgästens medgivande krävs

Innan en standardhöjande renovering påbörjas krävs hyresgästens medgivande. Den som är hyresgäst har möjlighet att säga nej till en standardhöjande åtgärd. Hyresvärden kan då gå vidare till hyresnämnden som har det slutgiltiga avgörandet i frågan. Ofta brukar de gå på hyresvärdens linje. Om hyresvärden glömmer att fråga om lov innan en renovering blir straffet att de inte får höja hyrorna de närmaste fem åren.

Gäller det en renovering av gemensamhetsutrymmen, exempelvis en tvättstuga, som anses höja standarden och därmed kan motivera en höjning av hyran krävs det att minst hälften av hyresgästerna godkänt planerna.

Bostäder som inte anses vara “fullt moderna” får rustas upp till vad som kallas lägsta godtagbara standard utan hyresgästernas godkännande. I korthet innebär lägsta godtagbara standard att lägenheterna ska ha kök eller kokvrå, uppvärmning, toalett och bad- eller duschutrymme.

Medgivande för att få gå in i lägenheten

Om det inte rör sig om akuta åtgärder, som till exempel att laga en vattenläcka, måste hyresvärden ha medgivande från hyresgästen att få gå in i lägenheten och göra renoveringen. Hyresvärden måste informera hyresgästerna i god tid innan en ombyggnad eller renovering.

Rätt till hyresnedsättning

Att få flytta till en annan lägenhet under tiden som en renovering av ens bostad pågår är ingenting som hyresgästen kan kräva, även om många hyresvärdar ofta kan erbjuda så kallade evakueringslägenheter. Den som väljer att bo kvar i sin lägenhet under tiden som renoveringen pågår kan i vissa fall få nedsättning av hyran. Det gäller till exempel om inte köket eller toaletten kan användas under renoveringstiden och heter på fackspråk att “hinder och men uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande”. Hyresvärden är dessutom skyldig att se till att du har tillgång till kök eller toalett och dusch någon annanstans om du inte kan använda faciliteterna i den egna lägenheten.

Om hyresgästen upptäcker en brist i sin lägenhet, till exempel om något går sönder, kan hen ha rätt till en hyresnedsättning tills bristen är åtgärdad. Det här gäller enbart efter det att hyresgästen påtalat bristen för hyresvärden. Det går inte som hyresgäst att kräva ersättning tillbaka i tiden för något som inte hyresvärden haft kännedom om.

Även hyresgästen måste fråga om lov

Precis som hyresvärden är skyldig att fråga hyresgästen inför renoveringar, gäller även motsatsen alltså att den hyresgäst som önskar göra renoveringar eller förändringar i sin bostad, även om det är på egen bekostnad, alltid måste ha hyresvärdens godkännande. Det gäller alla åtgärder, även om man bara vill måla om i ett rum.

Är det olika regler för privata och kommunala hyresvärdar?

Det är hyreslagen som bestämmer reglerna för renoveringar av hyresrätter och det spelar ingen roll om det är en kommunal eller privat hyresvärd, samma regler gäller oavsett.

Lämna en kommentar